En säker säljare säljer mer

Osäkerhet skapar osäkerhet. En osäker säljare skapar osäkra kunder och osäkra kunder köper mindre eller i många fall inget alls. Du måste därför i din roll som säljare utstrålar lugn och säkerhet. Trygghet och säkerhet är något som kommer inifrån. Det kan tid att bygga upp och man löser det inte över en natt. Det finns dock sätt att snabbare framstå som lite säkrare. Här har du några tips.

1. Planera vad du skall säga och hur du skall framföra det. Ju mer du har tänkt igenom vad du vill få fram och hur du skall få fram det desto säkrare kommer du att framstå.

2. Öva, öva och öva lite till. Genom att träna på hur du framför ditt budskap kommer du att framstå som säkrare och professionellare. Träna gärna framför spegeln eller ännu hellre inför kollegor. Ju mer verklig träningssituationen är desto bättre kommer resultatet att bli.

3. Läs på om din produkt och tjänst i detalj. En okunnig säljare ger ett osäkert intryck. Idag har kunden ofta mycket kunskap redan när de kontaktar dig. De har troligen redan läst allt som står på er hemsida. Du måste alltså veta mer. Ett par frågor du inte kan besvara faller du inte på. Kan du inte förklara nyttan med din produkt eller tjänst och visa hur den löser kundens problem står du dig slätt.

4. Träna och fokusera på att lyssna. Lyssna inte för att svara utan lyssna för att förstå. För att bli en bra lyssnare skall du träna dig på att lyssna och sedan ta dig tid att tänka på vad kunden sagt. Många lyssnar bara för att kunna svara, inte för att förstå.

5. Be kollegor, chefen och dina kunder om feedback. Genom att förstå  hur andra ser dig kan du lättare utveckla och förändra hur andra ser dig. Att få feedback kan vara skrämmer för många, men om man väljer att inte ta emot den eller undvika den utvecklas man inte.