Du tar plats i kundens tanke

Dina kunder tänker på dig under kortare eller längre stunder. Ibland handlar det om en ögonblickstanke, som när ni snabbt möter varandras blick i förbifarten. Ibland kan det vara långa tankar, som när ni båda deltar i en komplex förhandling.

Ju mer tid din kund tänker på dig utan att du är i närheten, desto mer kommer bruset att lysa igenom. Hans eller hennes förutfattade meningar och förutsättningar kommer att påverka tankarna. Drömbilder och egna sanningar målas upp baserade på det kunden känner till om dig och ditt företag, men också baserat på personens egna värderingar.

Se till att du regelbundet träffar och interagerar med dina viktigaste kunder, så att du kan bygga på deras tankar med nytt, korrekt och intressant tankestoff. Håll kontakten levande på olika sätt, så kommer tankarna på dig och ditt erbjudande att styras mer av dig än av kundens eget brus. Du behåller initiativet i kontakten och kan lättare påverka er gemensamma framgång.

Enligt modellen Mind Space (se boken Managing Brand Me av Tomas Gad och Anette Rosencreutz) finns fyra dimensioner på den plats du tar i andra människors tanke. I grova drag tolkar jag de fyra dimensionerna såhär:

Funktionell dimension: Den praktiska nytta du gör för andra

Social dimension: Din förmåga att relatera till andra

Inspirerande dimension: Din förmåga att inspirera och själv vara inspirerad

Ideologisk dimension: Ditt sätt att bidra till högre och ideologiska syften utanför din närmaste krets

En av poängerna med MindSpace är att du behöver vara stark inom mer än en dimension för att du ska finnas kvar i andras tanke över en längre tid.

Låt oss säga att du uppfattas vara en duktig säljare, vilket ger dig en stark funktionell dimension. Du upplevs dock inte vara särskilt social eller inspirerande. Kunden känner inte heller till att du har ett ideologiskt intresse i någon form. Det är bara den funktionella dimensionen som är stark. Om du då slutar ditt arbete som säljare, dröjer det inte länge innan kunden slutar att tänka på dig. Det finns ingen krok kvar för kundens tanke, helt enkelt. Ni tappar kontakten och du blir knappast påtänkt i framtida sammanhang där annat än säljkompetens har betydelse.

Ladda ner: Så jobbar du med ditt personliga varumärke - online och offline

Lärdomen är att vi behöver förmå andra människor att tänka på oss utifrån flera dimensioner, för att vi ska bli påtänkta och ihågkomna i många sammanhang och över en längre tid.

Hur tror du att dina kunder tänker på dig? Är du stark inom flera dimensioner eller skulle du tjäna på att förstärka någon dimension?

Nästa vecka ser vi på bruset i kundens tanke. Vi ses!