Ditt ursprung

Under de kommande veckorna kommer vi att se på olika delar i din profilering, dvs allt du gör, säger och utstrålar i de kanaler du använder. Allt har betydelse. Ju mer konsekventa signaler du skickar ut i dina olika kanaler, desto mer trovärdig och genuin kommer du att uppfattas som av dina kunder. Vi börjar med några reflektioner kring ditt ursprung och ert samspel i säljteamet.

Varifrån kommer du? Hur svarar du på den frågan, när en kund frågar dig? Berättar du om ditt land, din stad, dina kvarter, din familj, din kultur och religion, dina livsöden?

Jag talar med ett stänk av dialekt från min hemstad trots många år i storstaden. Det är jag stolt över. Min dialekt säger något om mitt ursprung och kan ibland bli ett sätt att profilera mig. Där jag växte upp var det nära till skogen och sjöarna. Det har präglat mitt sätt att leva även i vuxen ålder.

Ladda ner: Så jobbar du med ditt personliga varumärke - online och offline

Det finns säkert delar i ditt ursprung som du är mer nöjd med än andra. Så är det för mig och alla andra också. När du vill förmedla vem du är och vad du står för till dina kunder, är det viktigt att berätta rätt historier. Välj de historier som stärker din image, inte de som försvagar den. Var stolt över ditt ursprung. Vi är olika. Det förgyller.

Ur ett personligt varumärkesperspektiv är olikheter mellan människor lika viktiga som likheter. När det finns variationer i egenskaper mellan säljare i ett team kan samarbetet få mer dynamik och resultatet nå helt nya nivåer. När stoltheten över dina egna egenskaper, intressen och talanger kombineras med nyfikenhet och ödmjukhet inför dina kollegor, då blir allt ganska spännande. En viktig del i ert samarbete är förstås att ni alla känner en tydlig koppling och lojalitet till företagets varumärke. Det återkommer vi till längre fram.

Nästa vecka ser vi på värdet av ditt nätverk. Vi ses!