Ditt sätt att kommunicera

En viktig del i din profilering – bryggan mellan din identitet och din image – är ditt sätt att kommunicera. Det sägs att kommunikation sker på mottagarens villkor. Ju bättre ditt budskap och ditt sätt att kommunicera talar till och attraherar kunden, desto större chans har ni att tillsammans nå önskade resultat. Därför har du glädje av att känna dina kunder väl och förstå hur de fungerar.

Varje kund du möter har egna förutsättningar och förutfattade meningar som påverkar hur de uppfattar dig och det budskap du sänder ut. Allt du förmedlar passerar kundens sensoriska filter – syn, hörsel, känsel etc – innan det landar, lagras, hämtas upp igen, får en uppdaterad innebörd och så småningom återkopplas till dig i någon form, antingen verbalt eller icke verbalt. Varje budskap går igenom samma process, ibland under bråkdelen av en sekund, ibland över längre tid.

Ladda ner: Så jobbar du med ditt personliga varumärke - online och offline 

Räkna med att den återkoppling du får på ditt budskap har påverkats av kundens specifika förutsättningar. Olika människor och grupper reagerar på olika sätt. Ju mer väl du känner till kundens förutsättningar – som individ eller som grupp – desto mer kan du finjustera ditt sätt att kommunicera för att nå fram på ett bra sätt och därmed nå goda resultat. Finjustera. Finlira.

Det kan låta krångligt, men det behöver det inte vara. Under de kommande veckorna kommer vi att se på några olika faktorer i ditt sätt att kommunicera. Vi ses!