Din image

Under många veckor har vi pratat om olika delar i din identitet – dvs din självbild - som en viktig del i ditt personliga varumärke. Det har handlat om dina värderingar, kärnvärden, mål, kompetens, utmaningar, triggers och hälsa. För att du ska kunna kliva fram med rak rygg, god självkänsla och tydlig målbild, behöver du en stadig kompass som vägleder dig. Din identitet fungerar som din kompass. Jag hoppas att du har kommit en god bit framåt under våra veckor tillsammans.

Bild: Identitet och image. Källa: ”Visa ditt rätta jag”, handbok om personligt varumärke av Anna-Karin Lingham

Låt oss nu byta fokus. Låt oss prata om din image, dvs omgivningens bild av dig.

Ditt personliga varumärke upplevs av de du möter, både kunder och vänner.

Case: Så jobbar du med ditt personliga varumärke - online och offline

Det avgör hur du uppfattas och väljs, både professionellt och privat. Du tar ofta plats i andra människors tanke. Det kan handla om ögonblicksbilder av människor du känner eller inte känner, vid regelbundna tillfällen – t ex i din kontakt med kunder - eller dygnet runt, när någon är förälskad i dig. Ibland är andras tankar positiva, ibland negativa och ibland neutrala. Du styr inte över andra människors tankar om dig. De tänker vad de vill. Däremot kan du påverka dem. En tydlig identitet är ett riktigt bra steg på vägen. Ju stadigare du är, desto tydligare blir de signaler du skickar ut och därmed den image du skapar.

Utan en stadig kompass att navigera utifrån finns risk att du blir en vindflöjel som anpassar sig efter minsta bris. Du vill bli gillad och vald av alla. Ditt beteende skiftar markant i olika sammanhang och du får lägga stor energi på ständig anpassning. Det är inte en hållbar strategi. När du anpassar dig alltför långt, blir du otydlig och svår för andra att förhålla sig till.

Som säljare behöver du kunna läsa av kunden och situationsanpassa dig utifrån behov och sammanhang. Däremot ska du inte skifta personlighet. Behåll din riktning. Visst kan några kunder välja att inte arbeta med dig, av olika skäl. Det gör inget. De som väljer dig kommer att göra det med säkerhet, trygghet och intresse. Använd din energi där intresset är ömsesidigt, så förbättrar du dina säljresultat.

Nästa vecka ser vi på några perspektiv som påverkar din image. Vi ses!