Din hälsa är en framgångsfaktor

Din hälsa är en viktig del i din identitet och din image. När du är i god form gillar du dig själv mer och presterar bättre än annars. Du får större kraft både fysiskt och mentalt. Det märker både du själv, dina kunder och kollegor.

Någon har sagt till mig att kroppen och tankarna behöver vara ungefär lika vältränade för att en människa ska känna sig i balans. Det är en intressant tanke. Om du uppskattar nivån på din fysiska hälsa på en femgradig skala – var hamnar du just idag? Om du uppskattar nivån på din mentala hälsa på en femgradig skala – var hamnar du just idag? Håller din fysiska och mentala hälsa ungefär samma nivå eller skiljer de sig från varandra? Var medveten om att detta enbart är ett tankemässigt experiment som kan ge dig insikter om förbättringsområden.

God mental hälsa kan sporra dig att stärka din fysiska hälsa. God fysisk hälsa hjälper dig att stärka din mentala hälsa. Detsamma gäller också omvänt. Dålig fysisk hälsa drar ner din mentala hälsa. Dålig mental hälsa drar ner din fysik.

Elin nekades provision under föräldraledigheten - läs om hur vi hjälpte henne!

Det finns ett enkelt knep för att snabbt stärka ditt välmående. Du kan förändra din kroppskemi, hur du känner dig och hur andra uppfattar dig på bara ett par minuter med hjälp av så kallade kraftpositioner. Uppsträckta armar, vinnargester, stadig hållning och rak rygg hör till kraftpositionerna. Det handlar om att du tar plats istället för att göra dig liten. Dessa positioner påverkar din kroppskemi. När du håller en kraftposition under två minuter förändras nivån av hormonerna testosteron och kortisol märkbart i din hjärna. Testosteronnivån höjs, vilket bidrar till ökat välbefinnande. Kortisolnivån sänks, vilket bidrar till minskad stress. I en kraftposition kan du få en känsla av självförtroende även när du inte är självsäker. I förlängningen kan det påverka hur väl du lyckas med det du tar dig för i livet.

När du sjunker ihop, gör dig osynlig och förminskar dig själv påverkas hormonnivåerna negativt. Du känner mer obehag och stress.

Hitta en ostörd plats och håll en kraftposition ett par minuter strax före dina kommande säljmöten. Det kan påverka ditt välbefinnande, din utstrålning, de signaler du skickar ut och vilka resultat du når tillsammans med kunden.

Lyssna gärna på TED Talk med Amy Cuddy. Hon berättar där mer om sin spännande forskning i föredraget ”Your body language shapes who you are”.

Nästa vecka pratar vi vidare om din hälsa ur olika perspektiv. Vi ses!