Det finns ett brus

Du märker säkert att olika kunder delvis uppfattar dig på olika sätt. Dels beror det på att du själv anpassar dig till olika situationer och kunder. Dels beror det på att andra har olika förutsättningar och förutfattade meningar som påverkar bilden av dig.

Det finns ett brus kring vår image. Det består av omgivningens, värderingar, förutfattade meningar, störande moment och olika förutsättningar som kan vara svåra att påverka, oavsett om det rör petitesser eller viktiga delar i din image. Det viktigaste för dig är att vara medveten om att bruset finns. Det påverkar hur kunder och andra människor uppfattar dig, tänker om dig och bemöter dig.

Huvudparten av bruset är sådant som du inte kan påverka fullt ut. Du vet inte ens hur det ser ut. Däremot kan du fokusera på att skapa ett positivt brus. Stäm träff i en positiv miljö, inled samtalen med positiva samtalsämnen och minska störningsmomenten på olika sätt. Se till att helhetskänslan är så positiv som möjligt när kunderna relaterar till dig.

För att minska bruset istället för att förstärka det, kan du göra två olika saker.

  • Agera konsekvent utifrån din identitet. Var så tydlig du kan. Bekräfta och förstärk hela tiden bilden av dig själv, så att bruset får så liten chans som möjligt att ta över i den andra personens tanke.
  • Bryt tankemönstret hos kunden, så att du får full uppmärksamhet. Berätta en udda historia, träffas i en ovanlig miljö, överraska med ett ovanligt erbjudande… Ta till din uppfinningsrikedom när du bedömer vad som kan fungera vid varje enskilt tillfälle. Det ska inte förstärka den andra personens förutfattade meningar utan bara dämpa bruset en stund, så att ni kan mötas och förhandla med så rena förutsättningar som möjligt.

Var också uppmärksam på ditt eget brus när du möter och gör affärer med dina kunder.

Nästa vecka ser vi på vikten av en stark och stadig identitet. Vi ses!

Ladda ner: Så jobbar du med ditt personliga varumärke - online och offline