Det finns en nyckelfaktor för att nå dina mål

Det finns nog inte någon som inte vill nå sina mål och de allra flesta förväntar sig att de ska nå sina mål.

Målen är ofta genomtänkta och tydligt definierade. De flesta har ett tydligt svar på varför man ska nå sina mål.

Det många missat är hur man ska nå sina mål. Det kan låta basalt men trots detta är det ett oerhört vanligt misstag.

Låt oss ta ett exempel: du har satt som mål att öka din försäljning med tio procent. Många har tittat lite på sina kunder och resonerat ”Jag kan alltid bli lite bättre, så tio procent ska inte vara något problem”.

Det resonemanget räcker långt ifrån. Gör du samma saker som du gjort i åratal får du samma resultat. Visst, det kan gå lite upp men lika väl lite ned. Samma insats ger samma resultat, helt enkelt. Du måste alltså fundera mycket mer konkret på hur du ska öka försäljningen med tio procent.

Du bestämmer dig för en enkel strategi, om du gör tio procent fler kundbesök kommer du att sälja tio procent mer. Det är ett godkänt antagande, men det räcker inte. Du måste då även titta på hur du gör tio procent fler kundbesök.

Du har med största sannolikhet inte legat på latsidan i år, så då är tio procent mer ganska mycket. Du måste med andra ord bestämma hur du ska boka tio procent fler möten och hinna genomföra dem, följa upp dem och så vidare.

Genom att jobba igenom varje mål på detta sätt och ta fram hur du ska nå det får du en tydlig plan för vad du behöver göra. Det blir också tydligt vad du måste ändra på, utveckla eller sluta med jämfört med året före, för att lyckas med dina mål.

Utan att veta hur är dina mål knappast mål, de är mer önskningar.

Nyckelfaktorn för att nå dina mål är HUR.