Bygg en bro

Det är dags att bygga en bro mellan din identitet – din självbild - och din image – omgivningens bild av dig. Om du har hängt med under de månader vi har träffats här, så har du förhoppningsvis utvecklat en tydlig och positiv identitet. Vi vet att kundens bild av dig ser lite annorlunda ut än din egen, inte minst på grund av det brus som omger din image. Bruset består av förutfattade meningar och andra förutsättningar som styr bilden av dig hos de människor du kommer i kontakt med. Du kan inte alltid påverka bruset, men du kan göra ditt bästa för att vara konsekvent och tydlig i alla övriga delar som du kan påverka.

Den bro vi ska bygga består av din profilering, dvs allt du gör, säger och utstrålar i olika kanaler där du kommer i kontakt med kunder, kollegor och vänner. Det handlar till stor del om ytliga attribut, men inte enbart. Vissa delar har mer djup och substans. Så länge din profilering grundas i en stark identitet, så kommer det du utstrålar att uppfattas som konsekvent och trovärdigt oavsett kanal.

Vilka kanaler använder du för att förmedla bilden av dig till andra? Klädsel, sociala medier, personliga berättelser, fordon? Ditt sätt att kommunicera? Ditt etiska och moraliska handlande? Ditt val av socialt nätverk?

Allt har betydelse. Vi kommer att gå igenom flera olika delar i din profilering under de närmaste veckorna.

Låt oss förutsätta att du har god kännedom om dig själv och vad du står för. Du tycker förhoppningsvis att du är både kompetent och fantastisk på flera sätt. Jag är ingen förespråkare av Jantelagen – tvärtom. Den gör mer skada än nytta i mitt tycke. Däremot lärde jag mig uttrycket ”stolt och ödmjuk” för några år sedan. Om du är stolt över allt du är, kan och står för och samtidigt ödmjuk inför det kunden är, kan och står för, då kan ni tillsammans hamna i en positiv utvecklingsspiral istället för en negativ Jantespiral. Ni inspirerar varandra istället för att hämma.

Du behöver vara duktig på att förmedla dina positiva egenskaper till andra för att det ska göra nytta ur ett personligt varumärkesperspektiv. Du har dina kärnvärden och ett antal mål som du vill uppnå. För att du ska bli tydlig mot omvärlden och spegla din identitet får du vara beredd på att göra vissa justeringar i din profilering jämfört med tidigare. Kliv utanför bekvämlighetszonen och putsa upp din profilering på det sätt du behöver. Vi hjälps åt.

Nästa vecka börjar vi att se på olika delar i din profilering. Vi ses!

Ladda ner: Så jobbar du med ditt personliga varumärke - online och offline