Börja förhandla i tid

De flesta skulle kunna lyckas mycket bättre i sina förhandlingar om de började i tid. Många går i tron att förhandlingen börjar när man sätter sig vid förhandlingsbordet. Förhandlingen börjar mycket tidigare är så.

Förhandlingen börjar redan första gången ni träffas. Vare sig du är säljare och träffar en potentiell kund för första gången eller om du är på en anställningsintervju inleds förhandlingen då. Redan vid det tillfället börjar förarbetat med att bygga upp sina respektive argument, börja lära sig läsa motparten, ta reda på vad som är viktigt eller bara trevligt att ha för motparten.

Ta liknelsen med avtalsrörelsen, där grunden för de flesta löner sätts. Arbetsgivarna och fackförbunden går ut långt innan förhandlingen inleds på exempelvis debattsidorna i tidningarna. Där argumenterar de för sitt budskap, exempelvis ”För höga löneökningar riskerar höja arbetslösheten”.

Har du under hela införsäljningsprocessen sålt in att ditt företag har bästa kvalitén på marknaden kommer det vara svårt att förhandla ett avtal med kunden där du är sämre på någon punkt än deras nuvarande leverantör. Med andra ord det du säljer dag ett får du leva med fram till att förhandlingen är över.  Det är därför viktigt att redan från början ha en klar bild av vad du vill uppnå i varje affär.

Det är också viktigt att redan för början veta vad det du måste ha för att det skall bli en affär och vad kan du kompromissa kring. Om du vet det från början kan du tydligare leda affären dit.

Tänk därför på att förhandlingen börjar första gången du träffar den du senare skall förhandla med.

Vem skall du börja förhandla med idag?