Att stärka sin image i Almedalen

Om några dagar fylls Almedalen på Gotland av politiker, näringslivsföreträdare, talare, moderatorer och utvecklingssugna deltagare. Låt oss ägna en stund åt några aspekter på politikers image. Där finns en del att lära för oss som säljare. Jag fokuserar inte på politiken, men väljer att ge dig min personliga bild av misstag och framgångsfaktorer i politikers framtoning. Fundera gärna på om du håller med eller har en annan uppfattning.

Det finns sannolikt väljare som inte sätter sig särskilt väl in i de politiska frågorna. Då blir de enskilda partiledarnas personliga image allt viktigare för att vinna röster. Vi gillar en person. Vi gillar inte. Vi sympatiserar med. Vi tar avstånd ifrån. Vi litar på. Vi litar inte på.

Jag påverkas lätt av människor och deras genuinitet. Känner jag att det finns oklarheter när det gäller trovärdighet, ärlighet och intention, så blir jag tveksam. Det finns flera saker jag reagerar på när det gäller just politiker. Vilka paralleller kan du dra till din roll som säljare?

Retoriken. Jag uppskattar ett genomtänkt, välunderbyggt och snyggt tal där språket är naturligt och stämmer med talarens personlighet. Alltför insmickrande tal som försöker plocka billiga poäng lyssnar jag sällan färdigt på med full uppmärksamhet. Översitteri och floskler går bort. Tydliga och ärliga personligheter plockar poäng. Hur talar du med dina kunder?

Uthålligheten. Ett löfte är ett löfte. Det gäller inte bara över ett val. Det gäller tills löftet är uppfyllt. Brutna löften ger minuspoäng. Uppfyllda löften ger fortsatt förtroende. Löften som grundas på uppenbart dålig kunskap och därmed inte blir trovärdiga utstrålar låg respekt för mottagaren. Det ger minuspoäng från mig. Hur väl håller du dina löften till kunden?

Case: Så jobbar du med ditt personliga varumärke - online och offline

Skrämseltaktiken. Jag tror inte på skrämseltaktik. Jag tror på visions- och måltaktik. Politiker som målar upp trovärdiga positiva framtidsbilder som jag kan medverka till att uppnå ger mig mer utbyte än motsatsen. Jag tror på att en hoppfull människa är starkare än en skrämd människa. Vilken typ av bilder målar du upp för dina kunder?

Smutskastningen. Att bygga sin egen popularitet på smutskastning av andra är för mig helt ointressant och ger minuspoäng. Har man inte tillräckligt starka argument för det man själv står för, så är antagligen de politiska frågorna för dåligt genomtänkta och underbyggda. Att bjuda på beröm och uppmuntra samarbete i kritiska frågor ger pluspoäng. Vad säger du om dina konkurrenter?

Vännerna. Partiledare omger sig med anhängare. Det bidrar till deras image. Partiledare som omger sig med självtänkande individer - såväl ja- som nejsägare - känns mer trovärdiga och välgrundade än de som har en liten homogen fanclub som sin närmaste krets. Vilken typ av individer ingår i din närmaste krets?

Det politiska spelet fortsätter med mer eller mindre oskrivna regler. Jag vill påstå att partiledarens image och personliga varumärke är kritiskt för partiets framgång. Vilka paralleller kan du dra till din roll och framgång som säljare?

Efter sommaren ser vi på några olika aspekter när det gäller kundernas bild av dig.