Agerar du rätt?

Inom sälj har vi tydliga mål med vad vi skall uppnå, eller bör i alla fall ha. Har du inga mål spelar det ju mindre roll hur du agerar i olika situationer, det blir lite som det blir. 

När du har satt dina mål är det betydligt enklare att bestämma hur du skall agera. Dock är det lätt att även här missa att verkligen ta tiden att tänka efter vad som krävs för att nå dit du vill. Alldeles för ofta fastnar man i stereotypa beteenden och generella rekommendationer. 

Låt oss ta ett exempel. En generell rekommendation många ger är att du tjänar på att vara tydlig. Jag brukar själv använda det som ett enkelt råd kring kommunikation. I väldigt många fall tjänar du på att vara tydlig. Är det dock alltid bra att vara tydlig?

Anna-Karin Lingham skrev nyligen ett bra blogginlägg på Säljarnas, ”Tydlig eller otydlig?”, där hon skriver om vår kommunikation kopplat till tydlighet. ”Vad händer om du blir lite mindre tydlig, dvs ger mer utrymme för kundens egna tankar och tolkningar?” Om du är mindre tydlig ger du alltså kunden en chans att tänka själv. Här kommer vi tillbaka till frågan om vad det är du vill uppnå?

Ladda ner: Säljarens guide till bättre affärer!

Vill du få igång en diskussion med kunden och få denna att tänka och resonera för att hitta en bra lösning? Då kan det alltså vara bra att vara lite mindre tydlig. Om ni istället håller på och summerar avtalet och skall skriva på är det troligen inte lika bra om ni återigen börja tänka öppet. Det bör redan vara klart och det viktiga då är att vara tydlig.

Rätt agerande är alltid en fråga om vad du vill uppnå. Du behöver därför veta vart du är på väg och anpassa ditt beteende och agerande därefter. Generella råd är bra att utgå ifrån men du behöver bestämma om de är lämpliga att agera efter just i din situation.