Corona och din anställning

- Så påverkas ditt jobb av krisen

Uppdaterad - 200326 

Sverige har hamnat i ett krisläge till följd av Coronavirusets spridning. Vi uppmanas nu att stanna hemma om vi märker minsta tecken på förkylning. De som kan ombeds jobba hemifrån.

Många branscher går på knäna eller befinner sig i ännu värre situationer när myndighetsbeslut eller företags riktlinjer begränsar vad anställda kan göra på sin arbetsplats. I det läget är det många företag som tvingas till permitteringar och varsel om uppsägningar.

Regeringen har hittills beslutat om ett antal förändringar som påverkar dig som anställd. Dessutom kan hotet från Corona skapa situationer där du och
din arbetsgivare gör olika bedömning av läget.

Vi reder ut vad som gäller i olika situationer, vilka rättigheter och skyldigheter du har gentemot arbetsgivare och myndigheter.

Få uppdateringar direkt till din epost

https://saljarnas.activehosted.com/f/6

Sjukskrivning

Sjukskrivning fungerar som vanligt, dvs om du är sjuk ska du anmäla det på första sjukdagen till din arbetsgivare eller försäkringskassan. Kravet på läkarintyg efter sju dagar slopas däremot tillfälligt. Den som är sjukskriven behöver ha ett läkarintyg först efter 14 dagar.

Sjuklön

Sjuklönen förändras så att du får ersättning från allra första sjukdagen, dvs karensavdraget tas tillfälligt bort. (Gäller from 11 mars tom 31
maj 2020 och eventuellt beslutas inom kort att detta även ska gälla retroaktivt) Syftet är att de som under normala omständigheter
skulle övervägt att gå till jobbet med lite hosta och snuva istället ska stanna hemma. 

För arbetsgivaren innebär förändringarna att staten tar över sjuklönekostnaden under april och maj. Arbetsgivaren behöver därmed inte, som tidigare, betala ut din sjuklön under de två första veckorna. Syftet är att minska kostnaderna för arbetsgivarna.

Vab

Om du stannar hemma för vård av sjukt barn eller barn som bär på smitta får du ersättning som vanligt. Regeringen har också föreslagit att sjukintyget från den 8:e sjukdagen tillfälligt slopas, men det har ännu inte beslutats om. Du får däremot inte ta ut vab om förskolan eller skolan är stängd eller om du inte vill skicka barnet till förskola eller skola för att du är rädd för att barnet ska smittas.

Smittbärarpenning

Om en läkare har beslutat att du inte får arbeta eftersom du är eller kan vara smittad av coronaviruset har du rätt till smittbärarpenning. Smittbärarpenning ger ca 80 procent av din lön och högst 804 kronor per dag.

Skickad på tjänsteresa

Om arbetsgivaren vill skicka dig på tjänsteresa inom landet till ett område med många smittade, kan det ses som arbetsvägran om du inte åker. Samma gäller om du ombeds vara med på möten med personer som du tror kan vara smittbärare. Här är det givetvis viktigt att kommunicera öppet med din arbetsgivare och försöka göra en gemensam riskbedömning, kanske kan ni lösa det genom att ha möten via telefon eller videokonferens. 

Tillhör du en riskgrupp bör du prata med din läkare som i så fall kan ge dig ett giltigt skäl att inte åka. Om arbetsgivaren beordrar dig att åka till ett annat land som UD avråder från att åka till, borde det i dagsläget inte ses som arbetsvägran.

Fast i utlandet efter tjänsteresa

Om du på tjänsteresa blir satt i karantän, kvarhållen på hotell, strandsatt pga inställda flyg eller liknande pga myndighetsbeslut bör det ses som ett giltigt skäl till för frånvaro och du bör därmed ha rätt till lön.

Fast i utlandet efter semester

Om du på semester blir satt i karantän, kvarhållen på hotell, strandsatt pga inställda flyg eller liknande pga myndighetsbeslut och därmed inte kan inställa dig för arbete, har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala dig lön.

Sjuk på semester

Om du har semester och blir sjuk gäller som förut att du avbryter din semester och istället blir sjukskriven. När du sedan är frisk igen kan du komma överens med din arbetsgivare när det är lämpligt att du tar ut semesterdagarna du inte kunde ta ut.

Tillbaka efter utlandsvistelse

Arbetsgivaren har ingen rätt att hindra dig från att komma tillbaka till arbetsplatsen, även om du varit på en plats med många smittade. Arbetsgivaren har däremot arbetsledningsrätt och kan skicka hem dig av arbetsmiljöskäl om andra anställda är oroliga att du är smittsam eller om arbetsgivaren bedömer att du har symtom på sjukdom. Du har då givetvis rätt till full lön.

Rädd för att bli smittad

Du har ingen rätt att stanna hemma för att du är rädd att bli smittad på arbetsplatsen, i kollektivtrafik eller av kollegor. Du ska komma till jobbet som vanligt för att ha rätt till din lön. Se till att kommunicera med arbetsgivare och kollegor så att ni har en gemensam syn på hur ni ska hantera situationer som kan uppstå.

Korttidspermittering

Korttidspermittering är ett sätt försöka hindra att alltför många sägs upp från sina anställningar. Anställda får istället gå ner i 20-60% i arbetstid, men behålla större delen av sin lön.
Korttidspermitteringen har tre fasta nivåer för minskning av arbetstid: 20, 40 och 60 procent. Det innebär i praktiken att du, även om din arbetstid går ner, får behålla större delen av din lön. Staten tar tillfälligt på sig större delen av kostnaden för den del du är permitterad. 


Ersättningen gäller för löner upp till 44 000 kr/månad. För löner över 44 000 kr står arbetsgivaren för kostnaden i den överskjutande delen. 
Reglerna gäller från den 16 mars och hela året ut. Stödet kan ges i 6 månader med möjlighet till förlängning i 3 månader. Arbetsgivare kan börja ansöka fr o m 7 april för medarbetare som varit anställda i mer än tre månader. 

Under permittering är du fortfarande att betrakta som anställd och underställd lojalitetsplikten, du kan mao inte starta upp konkurrerande verksamhet.

Sjuk under permittering

Skulle du bli sjuk under permittering kommer din sjuklön att baseras på den inkomst du får som korttidspermitterad. Däremot påverkas inte din sjukpenninggrundande inkomst.

Varsel om uppsägning

Om det uppstår akut arbetsbrist på din arbetsplats pga krisen kan det bli så att din arbetsgivare måste varsla om uppsägning i ett försök att rädda företaget undan konkurs. Beroende på omständigheter och hur många anställda som varslas ska varslet komma olika lång tid före uppsägningen. Arbetsgivaren förhandlar sedan med facket och upprättar en turordningslista. Om du sedan får besked om uppsägning ska det framgå hur lång uppsägningstid du har (vanligen mellan 2-6 månader beroende på anställningstid).

Företrädesrätt

Om du blir uppsagd pga arbetsbrist har du, enligt LAS, förtur om företaget i framtiden nyanställer. Detta gäller under förutsättning att din kompetens matchar kvalifikationerna för det nya jobbet. Prata därför med din arbetsgivare om du blir uppsagd och se till att denne känner till alla dina kvalifikationer. Se också till att det står i ditt besked om uppsägning att du har företrädesrätt. Rätten gäller om du varit anställd under minst 12 månader de senaste 36 månaderna och då nio månader framåt efter uppsägning.

Arbeta hemifrån

Folkhälsomyndigheten uppmanar arbetstagare som kan jobba hemifrån att göra det. Syftet är naturligtvis att minska smittspridningen. Tänk dock på att det inte är du som anställd som själv kan bestämma om du ska jobba hemifrån. Om inte din arbetsgivare bett dig jobba hemifrån måste du fortfarande infinna dig på jobbet för att ha rätt till din lön.

Se till att hålla dig informerad vad som gäller där du bor och vad som gäller på din arbetsplats. Kommunicera med din arbetsgivare och kollegor om hur ni kan utföra era arbetsuppgifter utan att utsätta varandra för onödiga risker.

Sköt om dig!

 

Vill du få uppdateringar i din mail?

Denna sida uppdateras så snart det kommer nya riktlinjer från myndigheterna. Lämna din mail här nedan så får du uppdateringarna om Corona och anställningar direkt i din mail.