Säljarnas Riksförbund blir EU:s nya certifieringsorgan för säljare

– Sveriges största yrkesgrupp klara för certifiering

Säljarnas Riksförbund är först i Europa med att bli EU-certifieringsorgan för säljare. Certifieringen, EQF är initierad av EU och ansvarig i Sverige är Myndigheten för yrkeshögskolan. Målet är att få en gemensam standard som ska bidra till ökad rörlighet mellan länder och en högre status för säljyrket. Certifieringen innebär att kvalitetssäkra olika nivåer av säljare och den gemensamma standarden bygger på tre parametrar – kunskap, färdighet och kompetens.

Först ut att kunna certifieras är den högsta kategorin säljare, så kallade key account managers. Den nya certifieringen går under titeln SEQF i Sverige och under året ska minst 25 säljare certifieras.

– Motsvarande gjorde IHM när det handlade om marknadsförare för över 30 år sedan. Nu är det äntligen vår tur. SEQF kommer att underlätta både för rekryterande företag och individer att matcha rätt kompetens med rätt roll på arbetsmarknaden, vilket också på sikt kommer ge säljare en högre status, säger Jan Zetterström, förbundsordförande på Säljarnas Riksförbund. 

Certifieringen förväntas skapa nytta och förenkla för såväl rekryterare som Arbetsförmedling och individ. Och framöver ska fler säljkategorier ingå i certifieringen. Att genomföra en certifiering kräver ingen formell utbildning utan bygger helt och fullt på säljarens kunskap, färdighet och kompetens för den specifika roll man certifieras inom.

– Certifieringen innebär att vi, i första läget, kan verifiera kunskap, färdighet och kompetens för en key account manager (KAM), skapa en akademisk nivå för KAM-säljare. Det blir lättare för rekryterare, arbetsgivare och arbetstagare i anställningssituationer och det kommer också ge möjlighet att justera lönesättningar, något som i dag är lite problematiskt eftersom det finns så många titlar inom sälj, säger Jan Zetterström. 

– Vi är glada över att det första kvalifikationerna nu är inplacerade i SeQF och vi ser ett växande intresse från många branscher. Det är extra roligt att vi nu placerat in KAM i kvalifikationsramverket, eftersom Säljarnas Riksförbund varit tidigt ute med ett aktivt arbete tillsammans med oss för att verka för att kvalifikationsramverket ska tillämpas, säger Christer Bergqvist, verksamhetschef på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Säljarnas Riksförbund är specialiserade på säljares förutsättningar och arbetsvillkor, och hjälper sina medlemmar med frågor kring arbetsvillkor som bonus och rörliga löner.

För mer information kontakta:

Jan Zetterström, förbundsordförande på 072-726 63 53 eller via epost: jan.zetterstrom@saljarnas.se
Kerstin Littke, Nationell samordnare för SeQF på MYH, på 010-209 01 82, via epost: kerstin.littke@myh.se 

Få löpande information om certifieringen