1 januari 2019 flyttas Säljarnas frivilliga gruppförsäkringar till Bliwa

Vi på Säljarnas erbjuder våra medlemmar en mängd olika gruppförsäkringar. Dessa har vi hittills erbjudit via Länsförsäkringar, men från årsskiftet kommer de istället att erbjudas via Bliwa.

Har du försäkringar i Länsförsäkringar så upphör dessa vid årsskiftet, men du får istället automatiskt motsvarande skydd hos Bliwa. Detsamma gäller för försäkringar som du tecknat för din make, maka eller sambo.

I januari får du ett försäkringsbesked där det framgår vilka försäkringar och försäkringsbelopp du får från den 1 januari 2019.

Läs mer på Bliwas hemsida