Utbildning ska stärka avdelningarnas styrelser

I Säljarnas tio avdelningar jobbar sammanlagt drygt femtio förtroendevalda ideellt. För att rusta ledamöterna erbjuder nu Säljarnas en utbildning i styrelsearbete och ett medlemskap i Styrelseakademien.

Säljarnas lokala avdelningar är grunden i förbundets organisation. För att stärka avdelningarna, och ledamöterna, erbjuder nu Säljarnas en utbildning i styrelsearbete tillsammans med Styrelseakademien, som är en ideell intresseförening för styrelseledamöter med över 6 500 medlemmar i landet. Utbildningen pågår i två dagar. Därefter kan man, om man vill, göra en digital tentamen för att få Styrelseakademiens certifikat i styrelsearbete. Dessutom ingår ett medlemskap i Styrelseakademien så länge förtroendeuppdraget varar.

– Utbildningen ger en bra förståelse för vad ett uppdrag i en bolagsstyrelse eller en ideell organisation innebär. Men det dyker alltid upp nya frågor när man är tillbaka i verksamheten, och då har vi en palett med verktyg man kan använda för att få mer kunskap, till exempel en sökbar kunskapsbank, frukostseminarier och lokala nätverk, säger Suzanne Sandler, vd för Styrelseakademien Stockholm.

Ett styrelseuppdrag i en ideell organisation är ett oavlönat arbete som sker på fritiden. Det gör att många drar sig för att engagera sig av rädsla för att det kommer att ta mycket tid.

– Det är det flest oroar sig för. Och det tar tid. Det är väldigt få som lyckas bidra på ett professionellt sätt genom att bara gå på möten. De flesta behöver förbereda sig och omvärldsbevaka mellan mötena för att kunna göra bra ifrån sig.

Rätt incitament är också viktigt, enligt Suzanne Sandler.

– Man ska bara ha föreningens bästa för ögonen. Man ska inte gå med för att man har personliga intressen av att driva vissa frågor. De flesta representerar till exempel genom sitt yrke ett företag eller en annan organisation. Men alla sådana hattar och ryggsäckar ska man lämna utanför dörren.

Dessutom ska man vara medveten om att man inte bara representerar den avdelning man har sitt uppdrag i.

– Det är viktigt att man känner ett ansvar för att hela organisationen fungerar. Avdelningarna har ett stort inflytande som de ska vara måna om. Ett utbyte av erfarenheter mellan avdelningar är till exempel jätteviktigt.

Men vad får man tillbaka då?

Ett nätverk, gemenskap och en möjlighet att driva frågor som är viktiga för säljare. Dessutom är styrelseerfarenhet en merit i arbetslivet, säger Suzanne Sandler.

– Absolut. Kunskaper om hur ett styrelsearbete går till, vare sig det sker i ett bolag eller i en förening, är värdefulla. Vi ser att det står med i allt fler personers cv:n.