Chef tar över tidningen Säljaren!

Chef fortsätter växa och utökar satsningen på uppdragspublicering. Nytt avtal har tecknats om produktion av Säljarnas medlemstidning, som kommer sex gånger per år. Chefredaktör blir Linda Newnham, med en gedigen bakgrund från bland annat Bonnier Tidskrifter. Linda blir också ansvarig utgivare.

Första numret i Chefs regi kommer i september.

- Det här känns så spännande! Att skriva utmanande, kunnigt och lustfyllt om hela ämnet försäljning känns angeläget. Det blir ett starkt tillskott för vår kundtidnings-avdelning säger Cissi Elwin, publisher på Chef.

Säljarnas Riksförbunds ordförande Jan Zetterström har senaste året drivit en vitaliseringsprocess av förbundet. I samband med det insåg förbundet att en förnyelse var nödvändig även av medlemstidningen.

- När vi hade beslutat att lägga ut produktionen var det naturligt för oss att diskutera ett samarbete med Chef. Den stora vinsten för oss är en professionell redaktion som kommer att skriva om de frågor vi driver, det blir en kostnadsbesparing och ett ”nytt ansikte” på tidningen. Det här samarbetet känns mer än bra, säger Jan Zetterström.

För mer information:

Jan Zetterström, ordförande Säljarnas 072-726 63 53
Unn Edberg, vice vd Chef 072-2459871