Boosta din inkomstförsäkring

Arbetsmarknaden för säljare är god och arbetslösheten låg. Men om du en dag skulle stå utan jobb har du en extra trygghet i vår inkomstförsäkring. Nu kan du också förbättra skyddet genom att teckna en tilläggsförsäkring som höjer inkomsttaket.

Säljare är eftertraktade på arbetsmarknaden. Men skulle du mot förmodan stå utan arbete ger inkomstförsäkringen den trygghet som behövs för att i lugn och ro kunna fokusera på att hitta nästa jobb. Försäkringen, som vi erbjuder tillsammans med försäkringsbolaget Bliwa, ingår i medlemskapet.

Med inkomstförsäkringen får du, tillsammans med ersättningen från a-kassan, en ersättning på cirka 80 procent av en månadsinkomst på upp till 50 000 kronor efter skatt, i upp till  60 ersättningsdagar.

För den som vill förbättra skyddet finns frivilliga tilläggsförsäkringar. Du kan förlänga inkomstförsäkringen till att gälla i 120 ersättningsdagar. Och från och med 1 juli 2017 kan du också teckna en tilläggsförsäkring som höjer inkomst­taket från 50 000 till 80 000 kronor.

– De med högre inkomster kommer snabbare i jobb efter arbetslöshet, det visar vår statistik. Å andra sidan drabbas de relativt sett hårdare ekonomiskt av arbetslöshet. Nu ger vi dem som vill möjlighet att höja inkomsttaket, säger Titti Engvall Gerlofstig, affärsområdesansvarig på Bliwa.

Det här gäller
  • A-kassan ger dig cirka 80 procent av en normal månadslön på maximalt 25 025 kronor. Med inkomstförsäkringen får du, tillsammans med ersättningen från a-kassan, en ersättning på cirka 80 procent av en månadsinkomst på upp till 50 000 kronor efter skatt, i upp till 60 ersättningsdagar.
  • Med normalinkomst menas den genomsnittliga inkomsten de senaste tolv månaderna. Både fast lön och provision räknas in.
  • Basförsäkringen ingår i medlemskapet i Säljarnas och kostar dig inget extra.
  • Du kan förbättra ditt skydd genom att teckna en frivillig tilläggsförsäkring som förlänger inkomstförsäkringen till att gälla i 120 dagar, till en premie av 110 kronor per månad.
  • Från och med 1 juli 2017 kommer du också kunna teckna en tilläggsförsäkring som höjer inkomsttaket från 50 000 till 80 000 kronor.
  • För att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen krävs att du är medlem i en a-kassa och är berättigad till inkomst­relaterad ersättning därifrån.
  • Du måste ha varit medlem i Säljarnas de senaste 12 måna- derna och fortfarande vara medlem för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen. Under kvalificeringstiden får du inte ha varit arbetslös.
  • Den högsta tillåtna anslutningsåldern är 64 år.

 

Läs mer om Säljarnas inkomstförsäkring