Lönestatistik

Här kan du ta del utav Säljarnas lönestatistik.

Säljarnas egen lönestatistik är baserad på vår medlemsundersökning som vi genomförde i mars 2014.

Nedan ser du genomsnittlig månadslön för säljare och key account manager (nyckelkundssäljare). Uppdelat på om man har fast lön alternativt grundlön och provision.

(Förmån som till exempel tjänstebil är inte inräknad i nedanstående.)

        Säljare              Key Account Manager
Anställd med fast månadslön   35 600 kr           44 600 kr
Anställd med grundlön och provision   44 000 kr           46 500 kr
                                        varav grundlön   32 000 kr           38 000 kr
                                        varav provision   12 000 kr             8 500 kr
       

 

Befattningar

Undre kvartil  

Medianlön  

Övre kvartil  

Projektledare 34 250 40 850 46 800
Marknadsförare 39 325 42 000 45 731
Key account manager 39 379 44 850 51 730
Säljare 31 000 37 900 43 900
Innesäljare 28 200 30 000 32 800