Bilersättning/milersättning

Skattefri bilersättning

Inkomståren 2011 och 2012

Egen bil: 18,50 kr/mil
Förmånsbil: dieselolja 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

Resor till och från arbetet

Reser du till och från arbetet med bilen har du rätt till skatteavdrag om du vinner mer än två timmars tid per dag.

Om du har använt bil för resor till och från arbetet får du göra avdrag för utgifterna om

  • avståndet är minst fem kilometer
  • du regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt
  • det saknas kollektivtrafik och avståndet är minst två kilometer.

Avdraget är 18,50 kronor per mil.

  Använder du egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag för utgift för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil.

Du kan bara få avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för den del av dina utgifter som är högre än 10 000 kronor (inkomståret 2012).

Bil i tjänsten

Om du har använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för arbetsresor för de dagar som du har använt bilen i tjänsten.

Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 18,50 kronor per mil. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön.

Har du fått en lägre ersättning än 18,50 kronor, ska du ta upp ersättningen i deklarationen. Du drar sedan av dina utgifter för tjänsteresor med 18,50 kronor per mil.

Har du inte fått ersättning från arbetsgivaren och använt egen bil för tjänsteresor, har du rätt till avdrag med 18,50 kronor per mil.

Utgifter för parkering ingår inte i reseersättningen utan avdrag för detta beviljas separat. Om du har haft utgifter för väg-, bro- eller färjeavgift får du dra av dessa kostnader. Om du använt egen bil för tjänsteresorna får du dessutom dra av dina utgifter för trängselskatt.

Om du har haft andra utgifter för resor får du göra avdrag med dina verkliga kostnader.

Skattereglerna är inte skrivna för de som har bilen som arbetsredskap. Eftersom det är fråga om kostnader för intäkternas förvär­vande borde ju ersättningen inte beskattas alls. Men hur det borde och skulle vara är en sak, hur det faktiskt är en annan.