Om Säljarnas

Sveriges riksförbund för säljare och marknadsförare

Säljarnas är ett partipolitiskt oberoende riksförbund med fackliga rättigheter som inte är kopplat till något politiskt parti eller anslutet till någon centralorganisation. Vi är en ideell organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna.

Säljarnas bildades 1884 och är ett av Sveriges äldsta fack- och yrkesförbund. Historiskt har förbundet alltid varit specialiserat gentemot handelsresande, agenter, säljare och andra verksamma inom försäljning.

Idag vänder vi oss uteslutande till alla som arbetar med försäljning eller marknadsföring, både anställda och egna företagare. Förbundet är specialiserat på villkor och avtal som gäller för dessa yrkesgrupper och för rörliga löner.

Vi arbetar aktivt för att hjälpa och utveckla medlemmarna i deras yrkesroller. Tvärt om mot många andra förbund, förutsätter vi inte att våra medlemmar kommer att bli arbetslösa. Vi ger dem istället verktygen för att utvecklas i sitt yrkesliv och undvika onödiga fallgropar.

Säljaravtalet är säljarnas egna kollektivavtal. Det är i första hand framtaget för företag där säljarna utgör en stor del av företaget, och där rörliga lönesystem som till exempel provision och bonus är vanliga. Men även andra tjänstemän utan rörlig lön kan innefattas. Den huvudsakliga skillnaden i jämförelse med andra kollektivavtal är att Säljaravtalet även innehåller tydliga regler för rörliga lönedelar.

Säljarnas mål är att flytta fram säljarnas position i samhället och på arbetsplatsen.